فیلتر توسط

توالت فرنگی یکی از قسمتهای اصلی سرویس بهداشتی اکثر منازل ایرانی میباشد. بعضی از مردم حتی با استفاده از توالت فرنگی به جای ایرانی راحت تر می باشند.بعضی دیگر از مردم نیز به علت شرایط فیزیکی ای که  دارند نیاز به استفاده از توالت فرنگی دارند.برخی دیگر مانند سالمندان، یا افرادی که از لحاظ فیزیکی کم توان یا ناتوان میباشند نیز به توصیه پزشک فقط از توالت فرنگی استفاده می کنند.به همین علت چون استفاده از این قسمت بسیار زیاد می باشد برای تمام افراد شکل و ظاهر و همچنین راحتی و ساختار ارگونومیک آن بسیار مهم است.

این که اندازه های توالت فرنگی با فیزیک بدنی شما متناسب باشد نقش مهمی دارد که آیا برای شما مناسب است یا به شما آسیب وارد کند. یکی از این اندازه ها فاصله توالت فرنگی با دیوار پشتی است. در حالت عادی این فاصله 30 سانتی متر در نظر گرفته می شود . بسیاری از شرکت های سازنده در اندازه های خود این استاندارد را رعایت می کنند .فروشگاه شیر فول نماینده اصلی فروش توالت فرنگی های استاندارد در تهران خیابان بنی هاشم میباشد.

.

توالت فرنگی

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید