فیلتر توسط

وان جکوزی همانطور که از اسمش پیداست همانند جکوزی های استخر های بزرگ حوضچه ای است که با پمپاژ آب  کار میکند و وظیفه آن ایجاد یک جریان پرفشار از آب است که عملیات ماساژ را انجام میدهد.این سیستم همانند جکوزی استخر کار میکند و تنها تفاوت آن در اندازه حوضچه و فشار آب است که در مدل خانگی کمتر است.اجزای تشکیل دهنده  وان جکوزی خانگی پمپ آب ، دمنده، سیستم لوله کشی ، تصفیه، پانل، بلوئر ، شاسی و ماساژور میباشند.ماساژور ها در کف آن و بدنه کار میشود که همان دریچه های تخلیه آب به بیرون هستند.شیر های هوا نیز وظیفه تنظیم کردن میزان هوای خروجی دریچه ها را دارا هستند. ساکشن ها هم وظیفه کشش آب را به سمت موتور برای مخلوط شدن دوباره با هوا و استفاده مجدد دارا هستند.اغلب وان جکوزی های خانگی دارای هیتر هستند و وظیفه اصلی آن همانطور که از نامش پیداست گرم کردن و تنظیم آب خروجی میباشد.

وان جکوزی

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید