فیلتر توسط

یکی از وسایل ولوازم اساسی و اولیه یک منزل دوش حمام (علم دوش) میباشد. انتخاب یک علم دوش حمام مناسب نیز از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که هم در استفاده درست از پول نقش بسیار مهمی دارد و هم دوام و طول عمر استفاده را تعیین میکند.و هم باعث یک تجربه حمام لذتبخش میشود.بسیاری حمام کردن با علم دوش را به خاطر استفاده آزاد از دستان و قابلیت تحرک و شستشویی کاملتر ترجیح میدهند.انواع مختلف علم دوش حمام به دو نوع تک کاره و دو کاره تقسیم بندی میشوند. نوع تک کاره ثابت که معمولاً متصل به دیوار یا سقف میباشد و امکان استفاده از آب را در یک زاویه در اختیارمان قرار میدهد حال آنکه در نوع دوکاره که معمولاً متحرک است و نیز امکان استفاده از آب را در تمام زوایا ممکن میکند. انواع دیگری نیز از  جهت ساختار علم دوش حمام وجود دارد که در دو نوع توکار و روکار موجود است. همچنین دسته بندی دیگری که میتوان برای علم دوش حمام در نظر گرفت از نظر شکل سطح بهدو صورت میباشد ساده وفلت. علم دوش های ساده همان ظاهر قدیمی راحفظظ کردهاند اما علم دوش های فلت مسطح هستند و به شکل های دایره و مربع وجود دارند.

علم دوش حمام

12 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 13 مورد

فیلترهای فعال